bord_uppe_vit.gif (85 bytes)
 

 

bord_nere_gra.gif (134 bytes)

För att förstå mitt illustrationssätt riktigt bör man ha i minnet, att de mentala eller kosmiska realiteter som mina bilder ger uttryck åt inte har materiell eller fysisk form utan är identiska med kosmiska världslagar, grundprinciper, ideer, orsaker och fattningsmetoder. Men realiteter som inte har materiell yttre form kan ju varken konstnärligt återges, kopieras eller fotograferas. /…/ Mina illustrationer är sålunda inte några avbildningar utan är symboliska och skall alltså uppfattas enbart som symboler. ”      (Livets Bog stycke 9)

 

 

 

 

Symbol 4  
Intolerans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol 12  

Livet och Döden

 


border_.gif (42 bytes)
Sök LivetsBog Innehållsförteckning Symboler Bibelcitat
TredjeTestamentet Författaren Länkar Bokbeställning

bord_nere_gra.gif (134 bytes)
 

 

© Martinus Idealfonden och Världsbild Förlag AB