Men Hjälparen, den helige Anden
som Fadern skall sända i mitt namn,
han skall lära er allt och påminna er om allt
som jag har sagt er.

Johannes 14:26